Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 37/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 41/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 08.07.2019r. z Wykonawcą:

Gmina Karlino

pl. Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Skip to content