Informacja o unieważnieniu postępowania nr 8/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że ogłoszone w dn. 3.07.2019 r  postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro netto na:

doradztwo specjalistyczne w zakresie analizy istniejącej sieci telekomunikacyjnej i informatycznej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie w części użytkowanej przez KARR S. A., analiza potrzeb Zamawiającego, zaprojektowanie docelowego układu tych sieci oraz nadzór nad wdrożeniem jego realizacji.

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Z UWAGI NA NISKIE ZAINTERESOWANIE WYKONAWCÓW

W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje ponownie ogłoszenie o zamówieniu na przedmiotową usługę z przedłużonym terminem składania ofert.

Skip to content