Zapytanie ofertowe 51/ZP/US/REWI/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Odnowa przestrzeni podwórza otoczonego obiektem dawnego szpitala oraz Kościoła Św. Jerzego – etap I (budowa oświetlenia podwórka)” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

51 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

51 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

51 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

51 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

51 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

51 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

Skip to content