Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 6/ZP/REWI/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy usługi wykonania 25 filmów promujących 150 przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w 25 gminach (średnio 6 inicjatyw na terenie gminy) objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Wybrano ofertę złożoną przez:

AnCam Andrzej Ładowski z siedzibą w Koszalinie, ul. Poprzeczna 6a/2, 75-841 Koszalin, NIP: 669-209-38-53, REGON: 320279106.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Skip to content