Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 49/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 49/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Drozdowo o tytule „Nasza świetlica – moja miejscówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Drozdowo o tytule „Nasza świetlica – moja miejscówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 01.08.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów

Jeżyczki 37

76-150 Darłowo

Skip to content