Zapytanie ofertowe ws. badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A.  z siedzibą w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8 zaprasza do składania ofert których przedmiotem będzie:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Więcej informacji jest dostępna pod adresem: http://karr.koszalin.ibip.pl/public/?id=151107.

Skip to content