Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 35/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 35/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Miodowice o tytule „Ogrodzenie i innowacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Miodowicach” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Miodowice o tytule „Ogrodzenie i innowacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Miodowicach” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 08.07.2019r. z Wykonawcą:

Usługi ogólnobudowlane Paulina Szczuc

Miodowice 9

72-110 Przybiernów

Skip to content