Wznowienie pożyczek!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców zachodniopomorskich do składania wniosków na dofinansowane
działalności gospodarczej!

 

W ramach Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. wznowione zostały dwa produkty – „Mikropożyczka” i „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna”. Środki te pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020. Oferta kierowana jest między innymi do podmiotów typu Start-up (działających na rynku krócej niż 24 miesiące) oraz do sektora MŚP działającego w Specjalnych Strefach Włączenia (lista SSW znajduje się na stronie KARR S.A.). Przeznaczeniem Mikropożyczek jest finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

MIKROPOŻYCZKA

Kwota                                 do 100 000,00 PLN

Oprocentowanie              1,87 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 5 lat

 

POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA

Kwota                                 od 100 000,00 PLN do 500 000,00 PLN

Oprocentowanie              2,88 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 7 lat

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.karrsa.eu, w zakładce JEREMIE – JEREMIE2

Skip to content