ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZP/REWI/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych do projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

7 ZP REWI 2019 Zapytanie ofertowe

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 1

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 2

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 3

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 4

 

Skip to content