Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 58/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 58/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 18.09.2019 r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karlino, Łącko, Łężek, Królewo “RAZEM” w Korlinie

Korlino 4A

76-113 Postomino

Skip to content