Więcej inicjatyw!

  • w związku z niewykorzystaniem całej puli środków w ramach II Filaru RIO decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza środki te zostały przesunięte na dofinansowanie mikrodotacji z listy rezerwowej
  • dzięki temu udało się dofinansować dodatkowo 28 mikrodotacji po 5-6 w każdym z subregionów
  • wszyscy Wnioskodawcy, których projekty znajdywały się na liście rezerwowej zostali poinformowani o decyzji.
  • kończymy podpisywanie umów !

Działamy dalej!

Skip to content