Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 59/ZP/US/REWI/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 59/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kusice o tytule „Modernizacja Oazy Kusice i boiska wiejskiego” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kusice o tytule „Modernizacja Oazy Kusice i boiska wiejskiego” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 07.10.2019r. z Wykonawcą:

Koło Gospodyń Wiejskich Kusice

Kusice 5/4

76-142 Kusice

Skip to content