Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair w Koszalinie

W dniu 26 lutego 2020 r. podczas Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair w Koszalinie, pracownicy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprezentowali pełną ofertę Zespołu Jeremie, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy zostali poinformowani o ogólnych zasadach i warunkach ubiegania się o finansowanie oraz zapoznali się z dokumentacją aplikacyjną niezbędną do uzyskania wsparcia finansowego.

Dla istniejących już przedsiębiorców nadal dostępne są: Mikropożyczka i Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna. Mile widziane są Start-upy, czyli przedsiębiorstwa zarejestrowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz firmy działające w Specjalnej Strefie Włączenia. Wymienione pożyczki unijne dostępne są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji dotyczących projektu Jeremie 2 w ramach RPO WZ 2014-2020 – MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz MIKROPOŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY i dla przedsiębiorców – MIKROPOŻYCZKA I POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA, będzie można uzyskać kontaktując się z pracownikami Zespołu Jeremie telefonicznie lub w siedzibie KARR S.A.

Skip to content