Spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pyrzycach

W dniu 12 marca 2020 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach. Celem prezentacji naszego panelu tematycznego będzie przybliżenie zasad i warunków udzielania pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Zaprezentujemy aktualne produkty Jeremie 2 przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Lipiańskiej 4 w Pyrzycach, o godz. 11:00, w czwartek 12.03.2020 r.

Serdecznie zapraszamy przyszłych i działających już przedsiębiorców!

Skip to content