Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 1/ZP/US/REWI/2020 oraz 2/ZP/US/REWI/2020

Informacja o udzieleniu zamówień w postępowaniach:

  1. 1/ZP/US/REWI/2020 pn. “Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Cisowo o tytule „Remont świetlicy wiejskiej w Cisowie sposobem na aktywizację społeczną społeczności lokalnej” dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.
  2. 2/ZP/US/REWI/2020 pn. “Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Noskowo o tytule „»Integrujmy się!« – budowa wiaty w Noskowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowy na:

  1. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Cisowo o tytule „Remont świetlicy wiejskiej w Cisowie sposobem na aktywizację społeczną społeczności lokalnej” dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. została podpisana w dniu 12 marca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Miłośników Wypoczynku, Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań “Elmo” (Cisowo 40, 76-150 Darłowo).
  2. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Noskowo o tytule „»Integrujmy się!« – budowa wiaty w Noskowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana w dniu 11 marca 2020 r. z Wykonawcą – spółdzielnią socjalną “Komunalka” (Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno).

Skip to content