Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 4/ZP/US/REWI/2020 oraz 5/ZP/US/REWI/2020

Informacja o udzieleniu zamówień w postępowaniach:

  1. 4/ZP/US/REWI/2020 pn. „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Świeszyno o tytule „”Urządzenia jak marzenia” – doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich „Marysieńki”” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.
  2. 5/ZP/US/REWI/2020 pn. „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Niedalino o tytule „”Szalone Garneczki” – Doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Niedalinie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na:

  1. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Świeszyno o tytule „”Urządzenia jak marzenia” – doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich „Marysieńki”” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. została podpisana w dniu 31 marca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard.
  2. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI „”Szalone Garneczki” – Doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Niedalinie dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana w dniu 31 marca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard.
Skip to content