Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 8/ZP/US/REWI/2020 oraz 9/ZP/US/REWI/2020

Informacja o udzieleniu zamówień w postępowaniach:

  1. 8/ZP/US/REWI/2020 pn. “Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Przemysław o tytule „Wiata pod Dębem”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację
  2. 9/ZP/US/REWI/2020 pn. “Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Lubień Dolny o tytule „Odnowa siłowni w Lubieniu Dolnym” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na:

  1. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Przemysław o tytule „Wiata pod Dębem” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację została podpisana w dn 15.04.2020 r. z Wykonawcą – Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Łobeskiego, ul. Kościuszki 3, 73-150 Łobez.
  2. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Lubień Dolny o tytule „Odnowa siłowni w Lubieniu Dolnym” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana w dn 15.04.2020 r. z Wykonawcą – Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Łobeskiego, ul. Kościuszki 3, 73-150 Łobez.
Skip to content