Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówień nr 11/ZP/US/REWI/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 11/ZP/US/REWI/2020 pn. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rynowo o tytule „Rekreacja i integracja w Rynowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rynowo o tytule „Rekreacja i integracja w Rynowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 15 kwietnia 2020 r. z Wykonawcą – Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Łobeskiego, ul. Kościuszki 3, 73-150 Łobez.

Skip to content