Pożyczki płynnościowe w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego

KARR S.A. już za chwilę uruchomi Pożyczki Płynnościowe w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ZARR S.A. zawarły Umowę Pośrednictwa Finansowego na Pożyczkę Płynnościową, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich firm), które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji powodującej negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana będzie w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pożyczka płynnościowa umożliwi przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Skip to content