Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówień nr 12/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 12/ZP/US/REWI/2020 pn. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym
w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Szczecinek o tytule „Klub Seniora w Szczecinku” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Szczecinek o tytule „Klub Seniora w Szczecinku” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 27 kwietnia 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszenie Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego, ul. W. Bartoszewskiego 12/12, 78-400 Szczecinek.

Skip to content