Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 16/ZP/US/REWI/2020, 7/ZP/US/REWI/2020, 10/ZP/US/REWI/2020 oraz 6/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowy:

  1. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlinko o tytule „Rewitalizacja części boiska w Karlinku i animacja połączona z otwarciem sali wiejskiej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 01.05.2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard.
  2. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule “Aktywnie z przyjacielem – Psi Park Karlino” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 09.04.2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard.
  3. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Drozdowo o tytule “Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich “Drozdowianki”” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 14.04.2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard.
  4. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rymań o tytule “Doposażenie sali wiejskiej w Rymaniu połączone z animacją w dniu dziecka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 14.04.2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard.
Skip to content