Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 26/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 26/ZP/US/REWI/2020

W związku z tym, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2029 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie udzieli zamówienia nr 26/ZP/US/REWI/2020 i przeprowadzi ponowną procedurę ogłoszenia zapytania ofertowego.

Więcej informacji w załączniku.

Skip to content