Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 17/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Zajezierze o tytule „Strefa rekreacyjna w Zajezierzu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 15 maja 2020 r. z Wykonawcą – Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Łobeskiego, ul. Kościuszki 3, 73-150 Łobez.

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content