Nabór wniosków na pożyczki płynnościowe

Nabór Wniosków na Pożyczki Płynnościowe z dniem 19-05-2020 r.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ZARR S.A. zawarły Umowę Pośrednictwa Finansowego na Pożyczkę Płynnościową, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich firm), które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji powodującej negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej.

Pożyczka płynnościowa umożliwi przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Wartość Pożyczki:

 • do 25 000,00 PLN dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej,
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Oprocentowanie Pożyczki:

 • od 1,84% w skali roku

Okres spłaty Pożyczki:

 • do 60 miesięcy (do 5 lat),
 • karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej przyznania.

Kto może ubiegać się o Pożyczkę?

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),

Co można sfinansować z Pożyczki?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2020 r.,
 • pokrywania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania niektórych wydatków inwestycyjnych w wys. do 30% kwoty pożyczki.

Więcej informacji tutaj.

Skip to content