Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 18/ZP/US/REWI/2020 oraz 19/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na:

  1. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Biały Bór o tytule „Szatna sportowca” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 11 maja 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „HUBERTUS”, ul. Sportowa 8, 78-425 Biały Bór.
  2. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Biały Bór o tytule „Strefa relaksu piłkarza i kibica” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 11 maja 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Ińska Rzeczpospolita Babska, uStowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „HUBERTUS”, ul. Sportowa 8, 78-425 Biały Bór.

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content