Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 20/ZP/US/REWI/2020 oraz 23/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na:

  1. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ścienne o tytule “”Ścienne – nasze miejsce na ziemi” – zagospodarowanie części boiska w Ściennem” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 maja 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Ińska Rzeczpospolita Babska, ul. Przybrzeżna 11/1, 73-140 Ińsko.
  2. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ińsko o tytule “Zagospodarowanie terenu przy scenie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 19 maja 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Ińska Rzeczpospolita Babska, ul. Przybrzeżna 11/1, 73-140 Ińsko.Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content