Rozstrzygnięcie konsultacji społecznych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, iż rozstrzygnięto konsultacje społeczne w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Ich przedmiotem było ustalenia na podstawie głosowania elektronicznego i tradycyjnego które ze zgłoszonych fiszek przedsięwzięć inwestycyjnych otrzymają promocję do etapu zapytania na udzielenie zamówienia.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 26.05.2020 r. Ich zakończenie nastąpiło w dniu 02.06.2020 r. o godzinie 23:59. Zgłoszono do nich następujące fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych:

  1. „Szczęśliwe dzieciaki” – przedmiotem inwestycji będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dobrowie w urządzenia zabawowe (tj. zestaw składający się z schodków, pomostu i ślizgawki, piaskownicę, bujaka, 2 huśtawek oraz kółka i krzyżyka), które umilą czas najmłodszym uczniom pomiędzy zajęciami szkolnymi. Finalizacja projektu odbędzie się w formie festynu rodzinnego.
  2. „Śladami dawnego Tychowa” – w ramach przedsięwzięcia na ścianie jednego bloków przy ul. Szczecineckiej
    w Tychowie zostanie namalowany mural o tematyce historycznej, który przedstawi dworzec kolejowy z ok. 1910 roku.  To będzie drugie takie dzieło w tej okolicy. Projekt zostanie uzupełniony o postawienie na świeżym powietrzu dwóch betonowych grillów do użytku publicznego. Grupa inicjatywna przewiduje realizację wydarzenia animacyjnego w formie uroczystego otwarcia.
  3. „Zieleń wprowadzamy o zdrowie mieszkańców dbamy” – w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowany  nowy, zielony, nowoczesny i bezpieczny przystanek wykonany ze stali (konstrukcja) i drewna (siedziskai ławki) przy ul. Dworcowej w centrum Tychowa wraz z nasadzeniami zieleni wokół niego. Wnioskodawcy planują dodatkowo przeprowadzić otwarcie z poczęstunkiem i serią zabaw dla dzieci.

Uprzejmie informujemy, że fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Szczęśliwe dzieciaki” oraz „Śladami dawnego Tychowa” otrzymały promocję do etapu do etapu zapytania na udzielenie zamówienia, uzyskując największą liczbę głosów. Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku „Konsultacje społeczne – lista rankingowa”.

Jednocześnie informujemy, że zapytania na udzielenie zamówienia dot. ww. przedsięwzięć zostaną niebawem ogłoszone przez Operatora.

Skip to content