Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 21/ZP/US/REWI/2020 oraz 22/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Suchań o tytule “”Tu jest pięknie” – zagospodarowanie części skweru przy Szkole Podstawowej przy ul. Kardynała Augusta Hlonda w Suchaniu” została podpisana 26 maja 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Suchań, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Suchań o tytule “Rewitalizacja przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji Gminy Suchań poprzez wymianę ławek parkowych na Placu Rynek w Suchaniu oraz modernizację trybuny sportowej przy Szkole Podstawowej” została podpisana 26 maja 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Suchań, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content