Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 29/ZP/US/REWI/2020 oraz 31/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy na:

  1. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Słowieńsko o tytule “Słowieńsko pięknieje” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”,
  2. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Łęgi o tytule “Nasze miejsce na ziemi – doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację,

zostały podpisane 10 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin.

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content