Zapytanie ofertowe nr 8/ZP/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych do projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

Skip to content