Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 33/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Świeszewo o tytule “Moc i siła – nikt nas nie zatrzyma” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 12 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich w Świeszewie “Świeszewianki”, Świeszewo 27, 72-300 Świeszewo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content