Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 53/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wiekowo o tytule “Aktywność fizyczna łączy – odnowienie przestrzeni integracji społecznej w Wiekowie” została podpisana 30 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich w Boryszewie “Boryszewianki”, Boryszewo 18, 76-150 Boryszewo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content