Przetarg na artykuły spożywcze w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych

do siedziby KARR S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Termin składania ofert upływa w dn. 10.07.2020 r. o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3d28a34-5046-4aa6-badf-f4e8c23dc9f9.

Załączniki:

Skip to content