Informacja o aktualizacji załącznika do przetargu na artykuły spożywcze w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 1A do SIWZ 1/ZP/REWI/2020

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych

do siedziby KARR S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Skip to content