Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 51/ZP/US/REWI/2020 oraz 52/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Malechowo o tytule “Doposażenie domu kultury w Malechowie” została podpisana 10 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Usługi Budowlane Edyta Siarnecka, Pięćmiechowo 6, 76-142 Malechowo.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ostrowiec o tytule “Wspólnie dla lepszego Ostrowca” została podpisana 9 lipca 2020 r. z Wykonawcą – KRESPO Zakład Ogólnobudowlany Dawid Krótki, Pękanino 34B, 76-142 Malechowo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content