Ogłoszenie nr 9/ZP/KARR/2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SERWERA KOMPUTEROWEGO

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. sprzeda używany, sprawny technicznie serwer komputerowy. Termin składania ofert upływa 31 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Więcej informacji w załączeniu.

Zarząd KARR S. A. przedłuża termin składania ofert do dnia 10 sierpnia do godz. 15.30

Skip to content