Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-II.1.7.2020

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 08.09.2020 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy):

  1. załącznik 3 Formularz ofertowy
  2. załącznik 4 Oświadczenie wykonawcy
  3. załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
  4. załącznik 6 Informacja o przetwarzaniu danych Zleceniobiorców
Skip to content