Informacja o zmianie treści ogłoszenia UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r.

W związku z zapytaniem skierowanym przez firmę Wolters Kluwer, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wprowadzeniu nieistotnych zmian do treści ogłoszenia nr UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r., polegających na zmianie treści wzoru umowy w następujących punktach:

  • dodano ust. 3  do §2
  • zmieniono zapisy §5 ust. 2, 4, 6 i 7
  • zmieniono zapis §4 ust. 3

Ze względu na nieistotne zmiany treści ogłoszenia, termin na składanie ofert nie ulega wydłużeniu.

W załączeniu zapytanie firmy Wolters Kluwer wraz z odpowiedzią KARR S.A. oraz nowy wzór umowy.

Skip to content