Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Andrzeja Durki

od roku 2015 Członka Rady Nadzorczej

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pan Andrzej Durka przez lata dzielił się z nami swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem zawodowym i społecznym.

Przede wszystkim zapamiętamy jednak Pana Andrzeja Durkę jako osobę otwartą, pozytywną wobec wszystkich osób, którym dane było się z Nim spotkać i współpracować.

Jakub Rembowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej KARR S.A.

Natalia Wegner

Prezes Zarządu KARR S.A.

Pracownicy i Współpracownicy

KARR S.A.

Skip to content