Zaproszenie na 2-dniową wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 2-dniowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Celem wizyty jest wsparcie początkujących innowatorów oraz osób zainteresowanych tworzeniem innowacji społecznych, wzmocnienie ich potencjału merytorycznego
i organizacyjnego oraz podniesienie kompetencji niezbędnych do projektowania innowacji, a także wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami
i inspiracjami.

Wizyta odbędzie się w terminie 29-30 września 2021 r., plan i program wizyty w załączeniu.

Koszty dojazdu (z miejsca zbiórki), zakwaterowania i wyżywienia podczas wizyty studyjnej pokrywa organizator.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizycie studyjnej prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia (wzór w załączeniu) do dnia 17 września 2021 r. na adres: mszymanska@wzp.pl

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w wizycie będzie decydowała data przesłania zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w wizycie studyjnej będą powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Informacja na temat projektu PO WER „Włącznik Innowacji Społecznych” dostępna jest na stronie: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/

Osoba do kontaktów w sprawie wizyty: Magdalena Szymańska tel. 91 42 53 674.

Załączniki:

Skip to content