NEET-Revitalisation

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest liderem projektu pn. “NEET-Revitalisation” w ramach wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem zagranicznym jest międzynarodowa organizacja pozarządowa Accion contra el Hambre. Projekt jest uzupełnieniem projektu standardowego pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Pracujemy nad przygotowaniem programu aktywizacji zawodowej osób młodych na podstawie narzędzi i metodologii wykorzystywanych przez partnera międzynarodowego.

Podczas pierwszej wizyty studyjnej w Madrycie zapoznaliśmy się z technikami aktywizacji osób młodych, w tym m.in. sesje grupowe i indywidualne, zasady opracowywania biznesplanu, metoda drzewa strategicznego, prototypowanie, gamifikacja i in. W trakcie drugiej natomiast – tym razem w województwie zachodniopomorskim – pogłębiliśmy wiedzę o nich i mogliśmy pokazać partnerowi międzynarodowemu specyfikę pracy ze społecznościami lokalnymi obszarów rewitalizacji, przede wszystkim na terenach wiejskich, oraz młodymi osobami. Dziękujemy przedstawicielkom i przedstawicielom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie za interesujący wkład w warsztaty.

Skip to content