Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr UR-II.1.8.2021 z dnia 21.10.2021 roku

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr UR-II.1.8.2021 z dnia 21.10.2021 roku na zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski, w  dniu 2 listopada 2021 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – Polską Wywiadownią Gospodarczą Sp. z o.o., 00-193 Warszawa, ul. Stawki 6/75.

Tryb udzielenia zamówienia:

Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Skip to content