Informacja o unieważnieniu postępowania

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie opublikować w Bazie Konkurencyjności kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego Zadania z uwzględnieniem możliwych zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Skip to content