Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 6/ZP/REWI/2021 w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Pytanie:

“W swoim zapytaniu ofertowym z dnia 01,12,2021 napisali Państwo

zapotrzebowanie na statuetki: szklane lub metal lub połączenie szkła z metalem w kształcie ośmiokąta o wysokości ok 10cm.

Mam pytanie czy szklana statuetka w formie sześciokąta wysokość 22,5cm lub statuetka z plexy w formie ośmiokąta

Wysokość 18cm może być brana pod uwagę?”

Odpowiedź:

“Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową propozycję wykonawcy jako niezgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia”.

Skip to content