PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2022 ROK

Szanowni Państwo,

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., na podstawie art. 23 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa PZP) t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok realizowanych na podstawie Ustawy PZP.

Skip to content