Odpowiedzi na pytania w ramach ogłoszenia nr 2022/BZP 00042470/01

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieściliśmy odpowiedzi na pytania w ramach ogłoszenia r 2022/BZP 00042470/01 na pełnienie funkcji animatora lokalnego w Programie Społecznik 2022-2024.

Załączniki:

  1. Odpowiedzi na pytania
Skip to content