Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/REWI/2022

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 1/ZP/REWI/2022, którego przedmiotem jest dostawa zestawów prezentowych art. spożywczych dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Wszystkie istotne informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Opis przedmiotu zamówienia,
  3. Formularz ofertowy,
  4. Oświadczenie o braku powiązań,
  5. Wzór umowy.

Skip to content