Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 10/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: opracowanie narzędzia do sporządzania raportów statystycznych w ramach  realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”.

Załączniki:

  1. protokół
Skip to content