PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA rok produkcji 2009

Zarząd Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży środka trwałego (samochód osobowy Opel Astra, rok produkcji 2009), znajdującego się w siedzibie spółki przy ulicy Przemysłowej 8 w Koszalinie, stanowiącego własność Spółki.

Kompletną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą /kurierem w sekretariacie Spółki KARR S. A. przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin (III p.) do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą nadawcy i napisem „Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego”

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn. 09.08.2022 o godzinie 9:00 w siedzibie KARR S. A.

Środek trwały można obejrzeć w terminie 25.07.2022 r.- 08.08.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00  po uprzednim uzgodnieniu z p. Markiem Wietrzyńskim tel. 501-703-621.

Szczegóły  znajdują się w poniższych Załącznikach:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy kupna – sprzedaży.

Skip to content