Spotkanie informacyjne w Połczynie-Zdroju

W dniu 20 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju miało miejsce spotkanie pracowników Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przedsiębiorcami. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej z programu Jeremie 2 i pożyczki uniwersalne oraz wsparcia finansowego w formie refundacji poniesionych kosztów na szeroko rozumiane usługi rozwojowe, tj. szkolenia, kursy zawodowe i językowe, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, itp., dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. 

Dzięki zorganizowanemu przez Burmistrza, Pana Sebastiana Witka spotkaniu, połczyńscy przedsiębiorcy pozyskali informacje o skutecznych formach wsparcia dla ich firm.

Skip to content